Privacybeleid Huize Idalie

Dit privacybeleid informeert u over de manier waarop Huize idalie uw (persoons)gegevens verwerkt.

Huize idalie wordt verder in dit beleid kortweg Huize Idalie genoemd. Huize-idalie.be maakt deel uit van Huize Idalie.

Gegevensverwerking bij het contacteren van Huize Idalie

Elke vorm van contact met Huize Idalie, zowel mondeling als tekstueel, kan ertoe leiden dat Huize Idalie (persoons)gegevens verwerkt die het van u heeft ontvangen. Dit contact kan onder andere plaatsvinden via briefwisseling, e-mail, sociale media, sms, chatdiensten, berichtdiensten en dergelijke meer. Ook door gebruik te maken van huize-idalie.be laat u mogelijk bepaalde gegevens bij Huize Idalie achter. Meer informatie hieromtrent vindt u in het cookiebeleid van Huize Idalie. Gegevens die verwerkt kunnen worden bij het contacteren van Huize Idalie zijn:

Huize Idalie verzamelt en gebruikt persoonlijke informatie van u om verschillende redenen, onder andere:

Huize Idalie bewaart uw persoonsgegevens verkregen door contactopname niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien u een overeenkomst met Huize Idalie sluit, worden uw persoonsgegevens tot 7 jaar na de overeenkomst bewaard omwille van wettelijke verplichting.

Webformulieren

Op huize-idalie.be worden webformulieren gebruikt. Hiermee kunt u bijvoorbeeld contact opnemen met Huize Idalie. Huize Idalie verwerkt hierbij de volgende gegevens:

Huize Idalie verwerkt deze gegevens om je vraag of opmerking te kunnen beantwoorden. Huize Idalie bewaart de gegevens voor dit doeleinde totdat het contact is afgerond en tot maximaal een jaar daarna, voor het geval u nog aanvullende vragen heeft.

Aan welke derden kunnen uw gegevens verstrekt worden?

Huize Idalie verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, om producten en/of diensten te kunnen leveren, om bestellingen af te handelen, om aan garantie- en/of wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. In het kader hiervan geeft Huize Idalie uw gegevens door aan:

Huize Idalie zal deze gegevens niet op een andere manier openbaar maken of aan derden verstrekken tenzij u daarvoor toestemming hebt gegeven.

Beveiligen

Huize Idalie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Huize-idalie.be maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Huize Idalie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Huize Idalie op via info@huize-idalie.be. Huize Idalie is als volgt te bereiken:
Postadres: Grote Spouwenstraat 7a, 3740 Bilzen, België
Ondernemingsnummer: BE 0899.758.835
BTW-nummer: BTW BE 0899.758.835
E-mailadres: info@huize-idalie.be

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@huize-idalie.be. Het onderwerp van deze mail dient “GDPR inzage gegevens” te hebben om zo voorrang te verkrijgen. Huize Idalie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Uw verzoek zal dan ook zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met huize-idalie.be zijn verbonden. Huize Idalie kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Huize Idalie raadt je dan ook aan om het privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen

Huize Idalie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wijzigingen zullen op huize-idalie.be worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig dit privacybeleid, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 augustus 2020.